ee en ru
Uudised
Raudteeohutusega seonduvad uudised, avalikud teadaanded ja pressiteated
TJA aastaaruanne
tja_aruanne

TJA esitas Euroopa Raudteeagentuurile aastaaruande Eesti raudteevaldkonna arengutest 2010. aastal.

Aruanne annab ülevaate olulisematest arengutest Eesti raudteevaldkonnas möödunud aastal- ohutusdirektiivi rakendamisest ja ohutustunnistuste väljastamisest, peamistest trendidest raudteeohutuses, ohutusalasest arendus- ja teavitustööst, riiklikust järelevalvest ning valdkonnas tegutsevate asutuste, organisatsioonide ja ettevõtete koostööst.

Samuti on aruandes kirjeldatud TJA kui riikliku ohutusasutuse struktuuri ja rolli raudteevaldkonna arendamisel Eestis ning välja toodud muudatused regulatsioonis.

Aastaaruande leiate siit

Kodulehekülg on valminud Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetusel.

Copyright © 2001-2007 Operation Lifesaver EU. All rights reserved. Educational use only permitted. No part of these materials may be reproduced or transmitted in any form or by any means for any commercial purpose without permission in writing from Operation Lifesaver EU.