ee en ru
Uudised
Raudteeohutusega seonduvad uudised, avalikud teadaanded ja pressiteated
TJA pressiteade 04.10.2011
tja

Männikul avatud uus raudteeülesõidukoht suurendab ohutust ja parendab liikluskorraldust

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) väljastas 29.09.2011 kasutusload Harjumaale Männiku külla rajatud uuele raudteeülesõidukohale ja selle automaatsele foorisignalisatsioonile.

Uue raudteeülesõidukoha avamisega 01.10.2011 suleti piirkonnas kaasaegsetele ohutusnõuetele mittevastavad Karjääri ja Männiku raudteeülesõidukohad.

TJA peadirektor Raigo Uukkivi sõnul andsid tõuke uue ülesõidukoha rajamiseks ja liikluskorralduse ümberkorraldamiseks piirkonnas toimunud arvukad raudteeõnnetused. „Suletud ülesõidukohtadel oli maanteeliiklussagedus küllaltki väike, seetõttu peame uue kaasaegse ülesõidukoha valmimist kahe senise asemel suureks edasiminekuks nii ohutust kui liikluskorraldust silmas pidades,“ lisas Raigo Uukkivi.

Raudteeliikluse ümberkorraldustöid Männikul hakati planeerima samaaegselt Männiku- Saku maanteelõigu rekonstrueerimise projekti algatamisega 2009. aastal. Tehnilise Järelevalve Amet kooskõlastas ümberehitustööde projekteerimistingimused, kontrollis ohutust ja kasutusmugavust arvestavalt uue ülesõidu asukoha ning seadmestuse vastavust nõuetele, ning väljastas ehitus- ja kasutusload.

Männiku uue ülesõidukoha rajamine sai teoks TJA, Maanteeameti, Saku Vallavalitsuse ning Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi tihedas koostöös.Lisainformatsioon:


Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist

Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, 10614 Tallinn
667 2031
50 11 585
Anu.Volma@tja.ee

 

Kodulehekülg on valminud Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetusel.

Copyright © 2001-2007 Operation Lifesaver EU. All rights reserved. Educational use only permitted. No part of these materials may be reproduced or transmitted in any form or by any means for any commercial purpose without permission in writing from Operation Lifesaver EU.